logo

Statická Apnea (STA)
Potápěč se snaží vydržet pod vodou na nádech po co nejdelší čas, přičemž může volně plovat na hladině, nebo být úplně ponořen /nejhlouběji však do 3 metrů/.
Dynamická Apnea bez ploutví (DNF)
Dynamická Apnea bez ploutví (DNF) Tato disciplína spočívá v uplavání co nejdelší vzdálenosti pod vodou na nádech bez ploutví.
Dynamická Apnea s ploutvemi (DYN)
Dynamická Apnea s ploutvemi (DYN) Tato disciplína spočívá v uplavání co nejdelší vzdálenosti pod vodou na nádech s ploutvemi.
Free Immersion (FIM)
Zde se snaží závodník o dosažení maximální hloubky bez pomoci jakéhokoliv propulsního vybavení /ploutve, sled apod./. Přitahování za sestupové lano je povoleno.
Konstantní zátěž s ploutvemi (CWT)
Potápěč sestupuje a vystupuje pouze za pomocí ploutví. Odhození zátěže, přitahovaní za lano, nebo jiná dopomoc nejsou povoleny.
Konstantní zátěž bez ploutví (CNF)
Potápěč sestupuje a vystupuje pouze za pomocí vlastních sil (bez ploutví). Odhození zátěže, přitahovaní za lano, nebo jiná dopomoc nejsou povoleny.
Variabilní zátěž (VWT)
V této disciplíně se k sestupu používá závaží, ve formě jakéhosi výtahu /tzv.sled/, který je zanechán v cílové hloubce. Potápěč vystupuje svépomocí za použití ploutví. Přitahování za lano je povoleno.
No Limits (NLT)
Jak již název disciplíny napovídá, nejsou zde kladeny téměř žádné limity na techniku sestupu a výstupu. Obvyklá kombinace je použití sledu pro sestup a balónu naplněného vzduchem pro výstup.

TOPlist